Συναυλία με τους Γιαγκίνηδες, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την προστασία του Ελαιώνα της Άμφισσας, 16 Σεπτεμβρίου 2022, Πηγή Κατρέλη, Άμφισσα