«Ταυτότητα και αξιοποίηση των προϊόντων του Δελφικού Ελαιώνα», ομιλία στο 20ό Συνέδριο της Δωρικής Αδελφότητας, 3 Σεπτεμβρίου 2022, 12.00, Ερατεινή